Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulacje KDPW_CCP - obrót zorganizowany

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) 
   stan prawny na dzień 1 stycznia 2022 r., obowiązuje z uchwałami: nr 48/112/13 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 23/325/18 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 35/276/17 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 6/353/19 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 8/355/19 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), nr 57/404/19 RN KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.)

   Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   Załącznik nr 1 - Tabela Opłat
   Załącznik nr 2 - Priorytety przypisane rynkom oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych
   Załącznik nr 3 - Regulamin Funduszu Zabezpieczającego pożyczki na zlecenie


   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane do transakcji objętych programem „High Volume Provider” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   (pkt 2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.3.1 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2022 r.
   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 48/112/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała Rady Nadzorczej KDPW_CCP  nr 48/112/13 z dnia 25 października 2013 r. zmieniona uchwałami nr 33/156/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 października 2014 r., nr 21/193/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 7 września 2015 r., nr 31/230/16 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 25 października 2016 r., nr 37/278/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 września 2017 r., nr 3/305/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 4 stycznia 2018 r., nr 13/315/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., nr 36/338/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2018 r., nr 9/356/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r., nr 53/400/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 14/422/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 59/467/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 6/489/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 51/534/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.

   Dodatkowe, czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych dla transakcji uczestniczących we wprowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. programie uzupełniającym program High Volume Provider dot. kontraktów terminowych na indeks.
   (pkt 3.1.1.3 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 maja 2018 r. do 28 lutego 2022 r.

   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW _CCP deklaracji.
   Uchwała nr 23/325/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 maja 2018 r. zmieniona uchwałami nr 33/335/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2018 r., nr 11/358/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r., nr 55/402/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 16/424/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 61/469/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 8/491/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 52/535/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.

   Czasowe obniżenie opłat rozliczeniowych stosowane dla transakcji objętych programem „High Volume Funds” wprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
   (pkt 2.1., pkt 3.1.1.1, pkt 3.1.1.2, pkt 3.1.1.3, pkt 3.1.3.1 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 lipca 2017 r. do 28 lutego 2022 r.

   Skorzystanie z obniżki opłat wymaga od uczestnika rozliczającego spełnienia warunków, o których mowa w uchwale nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. (z późn. zm.), w tym dostarczenia do KDPW_CCP deklaracji.
   Uchwała nr 35/276/17 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 lipca 2017 r., zmieniona uchwałami nr 19/321/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 maja 2018 r., nr 10/357/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. , nr 54/401/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 15/423/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 60/468/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 7/490/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 53/536/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na waluty i transfer pozycji w tych kontraktach
   (pkt 3.1.1.2., pkt 3.1.1.2.1. Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2022 r.
   Uchwała nr 6/353/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami nr 50/397/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 12/420/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 57/465/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 4/487/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 54/537/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.

   Czasowe zwolnienie z opłat z tytułu rozliczenia transakcji w KDPW_CCP S.A., pobieranych od uczestników posiadających status animatorów obrotu dla akcji i praw do akcji spoza indeksu WIG20 na rynku regulowanym
   (pkt 2.1.1 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2022 r.
   Uchwała nr 8/355/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniona uchwałami nr 52/399/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., nr 13/421/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 58/466/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 5/488/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 55/538/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.

   Czasowe obniżenie opłat za rejestrację transakcji albo transferu pozycji w kontraktach terminowych na indeksy sektorowe
   (pkt 3.1.1.4, pkt 3.1.1.4.1 Tabeli Opłat)
   Obowiązuje od 1 października 2019 r. do 28 lutego 2022 r.
   Uchwała nr 57/404/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 23 września 2019 r., zmieniona uchwałami nr 17/425/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 24 marca 2020 r., nr 62/470/20 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 września 2020 r., nr 9/492/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2021 r., nr 56/539/21 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 13 września 2021 r.


   Archiwum zmian

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego
   obowiązuje od 1 października 2019 r.

    

   Regulamin Funduszu Rozliczeniowego

   Archiwum zmian

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
   obowiązują od 22 grudnia 2020 r.

   Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) z załącznikami

   Archiwum zmian


   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
   obowiązuje od 5 października 2020 r.
   Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot

   Archiwum zmian
 

Zasady wymiany informacji
Ostatnia aktualizacja:04-01-2022 Do góry