Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Uchwały Zarządu KDPW_CCP - obrót zorganizowany

Rok / Miesiąc uchwały
2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Uchwały: 2022
2022-07-26 Uchwała Nr 33 / 2022 BANK MILLENNIUM S.A. - przyznanie statusu uczestnika rozliczającego w zakresie wynikającym z dotychczasowego uczestnictwa spółki MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A., w związku ze wstąpieniem w prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa tej spółki w systemie rozliczeń oraz ustanie uczestnictwa spółki MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. w systemie rozliczeń
2022-07-26 Uchwała Nr 32 / 2022 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - przyznanie statusu uczestnika rozliczającego w zakresie wynikającym z dotychczasowego uczestnictwa spółki DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. , w związku ze wstąpieniem w prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa tej spółki w systemie rozliczeń oraz ustanie uczestnictwa spółki DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. w systemie rozliczeń
2022-05-27 Uchwała Nr 26 / 2022 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJ NA - r ozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności, w typie uczestnictwa: indywidualny uczestnik rozliczający
2022-04-11 Uchwała Nr 15 / 2022 w sprawie określenia zakresu danych niezbędnych do oceny spełniania przez uczestników rozliczających warunków finansowych w ramach systemu rozliczeń (obrót zorganizowany)
2022-04-11 Uchwała Nr 14 / 2022 przyjęcie Porozumienia w sprawie dostępu do usług KDPW_CCP za pośrednictwem Aplikacji GUI
2022-04-11 Uchwała Nr 13 / 2022 zmiana Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
2022-01-31 Uchwała Nr 7 / 2022 ABN AMRO CLEARING BANK N.V. - rozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności, o typ uczestnictwa: GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant na rynku instrumentów pochodnych dla transakcji zawieranych przez JUMP TRADING EUROPE B.V.
2022-01-21 Uchwała Nr 6 / 2022 ABN AMRO CLEARING BANK N.V. - rozszerzenie uczestnictwa w systemie rozliczeń, w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności, o typ uczestnictwa: GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla transakcji zawieranych przez JUMP TRADING EUROPE B.V.
Ostatnia aktualizacja:06-06-2013 Do góry