Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Typy uczestnictwa w KDPW_CCP

Typy uczestnictwa w obszarze rozliczeń OTC:
  1. generalny uczestnik rozliczający – w przypadku, gdy uczestnik rozliczający, będący instytucją finansową, jest odpowiedzialny w systemie rozliczeń OTC w zakresie transakcji zawieranych:
    • przez niego na platformie elektronicznej, na rachunek własny,
    • przez inny podmiot na platformie elektronicznej, na rachunek własny tego podmiotu;
  2. indywidualny uczestnik rozliczający – w przypadku, gdy uczestnik rozliczający, będący instytucją finansową, jest odpowiedzialny w systemie rozliczeń OTC w zakresie transakcji, które są zawierane lub potwierdzane przez niego na platformie elektronicznej w ramach systemu zabezpieczającego rozliczenie;
  3. izba rozliczeniowa – w przypadku, gdy uczestnikiem rozliczającym jest podmiot (podmiot z siedzibą poza RP lub spółka prowadząca izbę rozliczeniową), odpowiedzialny w systemie rozliczeń OTC w zakresie transakcji, które są zawierane lub potwierdzane na platformie elektronicznej przez niego w ramach systemu zabezpieczającego rozliczenia, lub przez inne podmioty;
  4. uczestnik nierozliczający – w przypadku, gdy uczestnik, nie będąc uczestnikiem rozliczającym występującym w typie uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 1, 2 lub 3, jest klientem uczestnika rozliczającego uprawnionym do żądania wykonania przez KDPW_CCP czynności, o których mowa w §§110a-110c Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany).
Ostatnia aktualizacja:21-12-2016 Do góry