Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wzory dokumentów - obrót zorganizowany

Wzór nr 1 Wniosek ws. zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznanie statusu uczestnika rozliczającego w KDPW_CCP
Wzór nr 2 Wniosek ws. zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznanie statusu uczestnika nierozliczającego w KDPW_CCP
Wzór nr 3 Karta wzorów podpisów
Wzór nr 4 Oświadczenie w sprawie jurysdykcji sądowej
Wzór nr 5 Karta informacyjna uczestnika
Wzór nr 6 Numer rachunku uczestnika
Wzór nr 6 Numer rachunku uczestnika (wzór zaktualizowany pod nowy system TARGET)
Wzór nr 6a Pełnomocnictwo dla płatnika
Wzór nr 6a Pełnomocnictwo dla płatnika (wzór zaktualizowany pod nowy system TARGET)
Wzór nr 7 Oświadczenie wskazujące agenta ds. rozrachunku
Wzór nr 8 Oświadczenie uczestnika rozliczającego na rynku kasowym lub terminowym organizowanym przez GPW w Warszawie SA lub rynku organizowanym przez BondSpot SA
Wzór nr 9 Oświadczenie uczestnika rozliczającego transakcje zawarte w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW w Warszawie SA i/lub BondSpot SA
Wzór nr 10 Oświadczenie w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych
Wzór nr 11 Deklaracja przystąpienia do Funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
Wzór nr 12 Deklaracja dystrybucji komunikatów z obszaru rozliczeń
Wzór nr 13 Pełnomocnictwo dla KDPW_CCP do zamykania pozycji w instrumentach pochodnych
Wzór nr 15 Deklaracja przystąpienia do systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych jako pożyczkobiorca
Wzór nr 16 Potwierdzanie Sald 
Wzór nr 17 Potwierdzenie sald zobowiązań i należności
Wzór nr 18 Potwierdzenie sald zobowiązań i należności z tytułu wystawionych faktur
Wzór nr 19 Oświadczenie podmiotu reprezentowanego przez uczestnika przekazywane do KDPW_CCP S.A.
Wzór nr 20 Oświadczenie AML
Wzór nr 21 Oświadczenie uczestnika w sprawie wskazania ID właściwego konta (konta domyślnego w KDPW_CCP)
Wzór nr 22 Wskazanie/skreślenie/dodanie KDPW_CCP dozwolonych ID kont
Wzór nr 23 Oświadczenie uczestnika w sprawie raportowania transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych do repozytorium transakcji (SFTR)
Wzór nr 24 Oświadczenie uczestnika w sprawie raportowania instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji (EMIR)
Wzór nr 25 Pełnomocnictwo dla KDPW_CCP - porting 
Wzór nr 26 Reklamacja
Wzór nr 27 Wniosek w sprawie wydania oświadczenia przez KDPW_CCP o właściwym wywiązaniu się z obowiązku raportowania do Repozytorium Transakcji
Wzór nr 28 Oświadczenie uczestnika w sprawie wskazania kont rozliczeniowych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
Wzór nr 29 Oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Wzór nr 30 Wniosek o uruchomienie usługi RMA     Załącznik Zamówienie Usługi RMA
Wzór nr 31 Wniosek o zakończenie/ograniczenie korzystania z usługi RMA Załącznik Zamówienie usługi RMA
Wzór nr 32 Informacja uczestnika rozliczającego o wartości ekspozycji w innych CCP 
Wzór nr 33 Oświadczenie uczestnika w sprawie wskazania kodu instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszach: rozliczeniowym/zabezpieczającym ASO GPW BondSpot/zabezpieczającym pożyczki na zlecenie
Wzór nr 34 Deklaracja rozpoczęcia działania w systemie rozliczeń dla nowego rynku ze wskazaniem kodu uczestnika
Wzór nr 35 Oświadczenie do wniosku dostępowego do Aplikacji GUI
Wzór nr 36 Cofnięcie/odwołanie oświadczenia do wniosku dostępowego do Aplikacji GUI
Wzór nr 37 Wniosek w sprawie dodatkowej ochrony kupującego

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dotyczące Systemu Wymiany Informacji (SWI) znajdują się na stronie internetowej KDPW w zakładce Sprawy formalne SWI

 
Ostatnia aktualizacja:19-09-2022 Do góry