Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wzory dokumentów - obrót zorganizowany

Wzór nr 1 Wniosek ws. zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznanie statusu uczestnika rozliczającego w KDPW_CCP
Wzór nr 2 Wniosek ws. zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznanie statusu uczestnika nierozliczającego w KDPW_CCP
Wzór nr 3 Karta wzorów podpisów
Wzór nr 4 Oświadczenie w sprawie jurysdykcji sądowej
Wzór nr 5 Karta informacyjna uczestnika
Wzór nr 6 Numer rachunku uczestnika
Wzór nr 6a Pełnomocnictwo dla płatnika
Wzór nr 7 Oświadczenie wskazujące agenta ds. rozrachunku
Wzór nr 8 Oświadczenie uczestnika rozliczającego na rynku kasowym lub terminowym organizowanym przez GPW w Warszawie SA lub rynku organizowanym przez BondSpot SA
Wzór nr 9 Oświadczenie uczestnika rozliczającego transakcje zawarte w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW w Warszawie SA i/lub BondSpot SA
Wzór nr 10 Oświadczenie w przedmiocie akceptacji stosowania faktur elektronicznych
Wzór nr 11 Deklaracja przystąpienia do Funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot
Wzór nr 12 Deklaracja dystrybucji komunikatów z obszaru rozliczeń
Wzór nr 13 Pełnomocnictwo dla KDPW_CCP do zamykania pozycji w instrumentach pochodnych
Wzór nr 14 Pełnomocnictwo do składania zleceń
Wzór nr 15 Deklaracja przystąpienia do systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych jako pożyczkobiorca
Wzór nr 16 Potwierdzanie Sald 
Wzór nr 17 Potwierdzenie sald zobowiązań i należności
Wzór nr 18 Potwierdzenie sald zobowiązań i należności z tytułu wystawionych faktur
Wzór nr 19 Oświadczenie podmiotu reprezentowanego przez uczestnika przekazywane do KDPW_CCP S.A.
Wzór nr 20 Wniosek o zwrot zdeponowanych środków z tytułu Wstępnego Depozytu Rozliczeniowego
Wzór nr 21 Oświadczenie uczestnika w sprawie wskazania ID właściwego konta (konta domyślnego w KDPW_CCP)
Wzór nr 22 Wskazanie/skreślenie/dodanie KDPW_CCP dozwolonych ID kont
Wzór nr 23 Oświadczenie uczestnika w sprawie raportowania transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych do repozytorium transakcji (SFTR)
Wzór nr 24 Oświadczenie uczestnika w sprawie raportowania instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji (EMIR)
Wzór nr 25 Wzór pełnomocnictwa dla KDPW_CCP  - do odbierania i składania w imieniu uczestnika oświadczeń woli w sprawach dotyczących przeniesienia w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji pozycji, wynikających z transakcji zawartych przez podmiot występujący w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, którego uczestnik reprezentuje w systemie rozliczeń, lub zawartych na rachunek tego podmiotu, wraz z zabezpieczeniem tych pozycji wniesionym tytułem właściwego depozytu zabezpieczającego, oraz wykonania czynności, o których mowa w §§ 69a-69c ww. Regulaminu, w przypadkach wskazanych w tym Regulaminie 
Wzór nr 26 Reklamacja
Wzór nr 27 Wniosek w sprawie wydania oświadczenia przez KDPW_CCP o właściwym wywiązaniu się z obowiązku raportowania do Repozytorium Transakcji
Wzór nr 28 Oświadczenie uczestnika w sprawie wskazania kont rozliczeniowych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany)
Wzór nr 29 Oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
Wzór nr 30 Wniosek o uruchomienie usługi RMA     Załącznik Zamówienie Usługi RMA
Wzór nr 31 Wniosek o zakończenie/ograniczenie korzystania z usługi RMA Załącznik Zamówienie usługi RMA
Wzór nr 32 Informacja uczestnika rozliczającego o wartości ekspozycji w innych CCP 
Wzór nr 33 Oświadczenie uczestnika w sprawie wskazania kodu instytucji na potrzeby związane z uczestnictwem w funduszach: rozliczeniowym/zabezpieczającym ASO GPW BondSpot/zabezpieczającym pożyczki na zlecenie
Wzór nr 34 Deklaracja rozpoczęcia działania w systemie rozliczeń dla nowego rynku ze wskazaniem kodu uczestnika
Wzór nr 35 Oświadczenie do wniosku dostępowego do Aplikacji GUI
Wzór nr 36 Cofnięcie/odwołanie oświadczenia do wniosku dostępowego do Aplikacji GUI
Wzór nr 37 Wniosek w sprawie dodatkowej ochrony kupującego

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dotyczące Systemu Wymiany Informacji (SWI) znajdują się na stronie internetowej KDPW w zakładce Sprawy formalne SWI

 
Ostatnia aktualizacja:22-04-2022 Do góry