Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość uczestników rozliczających KDPW_CCP
KDPW_CCP wymaga przekazywania informacji finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym Rozporządzenie (UE) nr 648/2012, a także przepisy standardów technicznych do tego rozporządzenia.


Podmiot z siedzibą w RP

Podmiot z siedzibą poza RP
 (w razie braku obowiązku jej ustanowienia, z centralą poza RP)

Obowiązujące uchwały:
Uchwała Zarządu KDPW_CCP nr 09/18  - określenie zakresu danych niezbędnych do oceny spełniania przez uczestników rozliczających warunków finansowych w ramach systemu rozliczeń (obrót zorganizowany)
Uchwała Zarządu KDPW_CCP nr 08/18  - określenie zakresu danych niezbędnych do oceny spełniania przez uczestników rozliczających warunków finansowych w ramach systemu rozliczeń (obrót niezorganizowany)


Metody dostarczania do KDPW_CCP przez uczestników informacji finansowych oraz informacji o wartości ekspozycji względem innych kontrahentów centralnych:

  • za pośrednictwem systemu SWI;
  • pocztą elektroniczną na adres ccp@kdpw.pl z adresu wcześniej wskazanego w wykazie osób upoważnionych przez uczestnika do kontaktów z KDPW_CCP.
Dokumenty przesyłane za pośrednictwem systemu SWI lub poczty elektronicznej mogą zostać dodatkowo zaszyfrowane przez uczestnika przy wykorzystaniu metody akceptowanej przez KDPW_CCP (Metoda wymiany i przetwarzania elektronicznych dokumentów w sposób poufny), a w przypadku jeśli zawierają informacje poufne w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powinny zostać oznaczone jako „informacja poufna” i zaszyfrowane.
Ostatnia aktualizacja:18-10-2018 Do góry