Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zmiany w związku z dostosowaniem do wymogów CSDR – wdrożone w terminie 22-23 kwietnia 2017r.

Nazwa komunikatu Opis komunikatu Pdf Schemat Przyklad
colr.exm.001.02 Informacja o depozycie dodatkowym      
colr.ins.001.02 Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia        
colr.ins.002.02 Rejestracja zabezpieczenia klienta      
colr.mrg.001.02 Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających      
colr.mrg.004.02 Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe      
colr.mrg.005.02 Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających      
colr.mrg.006.02 Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe    
colr.mrl.001.02 Stan limitu transakcyjnego      
colr.mrl.002.02 Stan limitu płatności    
colr.mrs.001.02 Status limitu transakcyjnego      
colr.mrs.002.02 Status limitu płatności    
colr.sgf.001.02 Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego      
colr.sm1.002.02 Raport rejestru zabezpieczeń      
colr.stm.001.02 Zestawienie zobowiązań / należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem      
colr.sts.001.03 Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia          
semt.ssf.001.02 Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji      

Komplet dokumentów w postaci zip - komunikaty dla obrotu zorganizowanego i otc

Korespondencja:
11 kwietnia 2017 r.
CCP/ZW/269/2017- pismo dot. wdrożeń w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w ramach wiosennego okna wdrożeniowego (22-23 kwietnia 2017 r.)
Wzór U39 - zgoda na uczestniczenie w rozrachunkach przeprowadzanych bez konieczności potwierdzenia ich warunków przez uczestnika
10 kwietnia 2017 r.
BD/ZW/491/2017 - informacja o publikacji zmian w regulacjach KDPW w związku z realizacją pierwszego etapu dostosowywania działalności KDPW do wymogów wynikających z rozporządzenia CSDR oraz ze zmianami w systemie informatycznym KDPW wdrażanymi w ramach wiosennego okna wdrożeniowego 2017
10 kwietnia 2017 r.
Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR – I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.)
5 kwietnia 2017 r.
DO/ZW/541/2017- dot. realizacji I etapu zmian wynikających z dostosowania do rozporządzenia CSDR, w szczególności wdrożenia zmian w ramach wiosennego okna wdrożeniowego – Przeniesienie zmian do TST A - 18 kwietnia 2017 r.
7 marca 2017 r.
CCP/ZW/191/2017- dostosowanie systemowe do wymogów CSDR – I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.), proces wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia
27 stycznia 2017 r.
CCP/ZW/118/2017- korekta komunikatu semt.ssf.001.02
20 stycznia 2017 r.
CCP/ZW/53/2017- dostosowanie systemowe do wymogów CSDR – I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.), organizacja testów
8 listopada 2016 r.
CCP/ZW/685/2016- informacja o zakresie zmian wdrażanych w wiosennym oknie wdrożeniowym 2017 r.
30 września 2016 r.
CCP/ZW/609/2016- pismo dot. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2017 r.
Ostatnia aktualizacja:24-04-2017 Do góry