Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Narzędzia IT

Komunikaty xml dot. monitoringu sesji giełdowej:
 • colr.ins.001.02 - Instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
 • colr.ins.002.03 – Komunikat rejestrujący zabezpieczenie klienta zdeponowane u uczestnika rozliczającego
 • colr.sts.001.03 - Status wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia
 • colr.mrl.001.03 - Komunikat służący do ustanowienia, zapytania o stan lub usunięcia limitu transakcyjnego na konto uczestnika
 • colr.mrl.002.02 Komunikat służący do ustanowienia, zapytania o stan lub usunięcia limitu płatności na uczestnika rozliczającego wysyłany przez płatnika
 • colr.mrs.001.03 - Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego
 • colr.mrs.002.02 - Komunikat służący do przesyłania informacji o ustanowieniu, usunięciu i wykorzystaniu limitu płatności, wysyłany do płatnika i uczestnika rozliczającego

Struktury powyższych komunikatów znajdują się w zakładce Komunikaty_kdpw_stream

 • komunikat colr.mrl.001.03 – wysyłany jest przez uczestnika do KDPW_CCP i może spełniać następujące funkcje (pole według struktury XML - FuncOfMsg):
  • NEWL - Ustanowienie nowego limitu. Wymagane jest podanie konta podmiotowego klienta (pole: KDPWSafAcct) oraz limitu (pole: MbrLimit). Po przekazaniu tego komunikatu uczestnik otrzyma zwrotnie komunikat colr.mrs.001.02 zawierający informację o ustanowionym limicie depozytów zabezpieczających na konto, stopniu wykorzystania tego limitu, bieżących rozrachunkach rynkowych, aktualnie wyliczonym depozycie zabezpieczającym oraz wniesionym depozycie zabezpieczającym.
   Powyższe informacje są również przekazywane automatycznie po każdej transakcji od momentu przekroczenia wartości 90% wykorzystania ustalonego limitu klienta.
  • CURL - Zapytanie o wysokość aktualnie zdefiniowanego przez uczestnika limitu dla klienta. Wymagane jest podanie konta klienta (pole: KDPWSafAcct). Po przekazaniu tego komunikatu uczestnik otrzyma zwrotnie komunikat colr.mrs.001.02 zawierający informację o aktualnie ustanowionym limicie depozytów zabezpieczających na konto klienta, stopniu wykorzystania tego limitu, bieżących rozrachunkach rynkowych, aktualnie wyliczonym depozycie zabezpieczającym oraz wniesionym depozycie zabezpieczającym.
  • CANL - Usunięcie istniejącego limitu. Wymagane jest podanie konta klienta (pole: KDPWSafAcct). Po przekazaniu tego komunikatu uczestnik otrzyma zwrotnie komunikat colr.mrs.001.02 zawierający informację o braku limitu na koncie klienta oraz aktualnie wyliczonych bieżących rozrachunkach rynkowych, depozycie zabezpieczającym oraz wniesionym depozycie zabezpieczającym.
  • STAT - Zapytanie o aktualny poziom wykorzystania limitu. Wymagane jest podanie kodu uczestnika (pole: KDPWMmbId) oraz opcjonalnie konta klienta (pole: KDPWMmbId). W przypadku wskazania tylko kodu uczestnika zostanie przekazany zwrotnie komunikat colr.mrs.001.02 zawierający informację o wstępnym depozycie rozliczeniowym, stopniu wykorzystania limitu transakcyjnego, bieżących rozrachunkach rynkowych, aktualnie wyliczonym depozycie zabezpieczającym oraz wniesionym depozycie zabezpieczającym. Jeżeli w komunikacie będzie podany kod uczestnika i konto klienta, wówczas uczestnik otrzyma informację o ustanowionym limicie depozytów zabezpieczających na konto, stopniu wykorzystania tego limitu, bieżących rozrachunkach rynkowych, aktualnie wyliczonym depozycie zabezpieczającym oraz wniesionym depozycie zabezpieczającym. 
 • komunikat colr.mrs.001.03 - wysyłany jest przez KDPW_CCP do uczestnika. Pole FuncOfMsg może przyjąć wartość:
  • LVEX – informacja o przekroczeniu limitu,
  • RQST – informacja o realizacji zlecenia uczestnika, pole RgStatus może przyjąć wartość:
   • ’00’ – poprawna odpowiedź na zapytanie o aktualny poziom wykorzystania limitu,
   • ’10’ – limit uczestnika obowiązuje,
   • ‘11’ – nowy limit uczestnika został ustanowiony,
   • ’12’ – limit uczestnika został usunięty,
   • ’90’ – zlecenie nie zostało zrealizowane. 
Ostatnia aktualizacja:19-04-2021 Do góry