Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zapytanie o aktualny limit transakcyjny

KDPW_CCP udostępnia uczestnikom rozliczającym informacje o wniesionych i wymaganych depozytach zabezpieczających, limitach transakcyjnych uczestnika jak również limitach jego klientów (jeżeli zostanie ustanowiony limit depozytów zabezpieczających), w postaci komunikatów xml. Dzięki tej usłudze uczestnik rozliczający ma możliwość:
 • zdefiniowania nowego limitu depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów,
 • przesłania zapytania o:
   • aktualnie zdefiniowany limit depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów,
   • aktualny poziom wykorzystania limitu depozytu zabezpieczającego klienta,
   • aktualny poziom wykorzystania limitu transakcyjnego uczestnika,
 • usunięcia wcześniej zdefiniowanego limitu depozytu zabezpieczającego na konto lub konta klientów.

KDPW_CCP informuje uczestnika rozliczającego o stopniu wykorzystania limitu transakcyjnego, gdy przekroczy on kolejno 90% oraz 95%, a także w odpowiedzi na zapytanie uczestnika. W przypadku przekroczenia określonego poziomu wykorzystania limitu transakcyjnego uczestnik zobowiązany jest do stosownego uzupełnienia wstępnego depozytu rozliczeniowego

Komunikaty dotyczące wykorzystania limitów depozytów zabezpieczających ustanowionych na kontach klientów udostępniane są zarówno w odpowiedzi na zapytanie, jak i automatycznie po przekroczeniu ustalonego przez uczestnika limitu depozytu zabezpieczającego na konto klienta.
Do tego celu służą dwa komunikaty:
 • komunikat colr.mrl.001.03 - zapytanie, komunikat wysyłany jest przez uczestnika do KDPW_CCP
 • komunikat colr.mrs.001.03 - odpowiedź, wysyłany jest przez KDPW_CCP do uczestnika

szczegóły dot. w/w/ komunikatów w zakładce Narzedzia IT

Ostatnia aktualizacja:19-04-2021 Do góry