Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komitet do Spraw Ryzyka

Na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz na podstawie par. 16 Statutu KDPW_CCP S.A., ustanowiony został w Spółce Komitet do Spraw Ryzyka.

Komitet do Spraw Ryzyka
pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Spółki w zakresie wszelkich spraw, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem, w szczególności znaczącej zmiany modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego, kryteriów uzyskania statusu uczestnika rozliczającego, rozliczania nowych klas instrumentów pochodnych lub outsourcingu. Komitet do Spraw Ryzyka opiniuje również regulaminy rozliczeń transakcji oraz szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń transakcji.

Zadania Komitetu, jego skład oraz organizację określa Regulamin Funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka

Skład Komitetu do Spraw Ryzyka:

Przewodniczący
RENATA WOJCIECHOWSKA - niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP

Zastępca Przewodniczącego
NORBERT JEZIOLOWICZ - przedstawiciel Związku Banków Polskich

Członkowie
JAROSŁAW DOMINIAK – przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
PAWEŁ KOŁKIEWICZ – niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP
PIOTR KOZŁOWSKI - przedstawiciel Izby Domów Maklerskich
JANUSZ ŁASKI – przedstawiciel Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich
MACIEJ ŁOZIŃSKI – przedstawiciel Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
MIROSŁAW PANEK - niezależny Członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP
EWA RADKOWSKA-ŚWIĘTOŃ - przedstawiciel Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ostatnia aktualizacja:30-11-2022 Do góry