Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Zasady cyberbezpieczeństwa

Mając na względzie kluczowe znaczenie systemów informatycznych dla codziennego funkcjonowania wszystkich uczestników rynku finansowego, przypominamy o poniższych zasadach dotyczących cyberbezpieczeństwa:


 1. Należy pamiętać, aby nie otwierać załączników z niezaufanych źródeł i nie klikać w podejrzane linki.
 2. Należy sprawdzać dokładnie adresy oraz certyfikaty stron WWW, zwłaszcza tych, na których podawane są dane uwierzytelniające (login, hasło).
 3. Sprzęt i oprogramowanie należy aktualizować zgodnie z zaleceniami producenta.
 4. Nie wolno podłączać zewnętrznych nośników danych, jeśli źródło ich pochodzenia nie jest pewne.
 5. Tworzone hasła do systemów powinny być maksymalnie trudne do odgadnięcia:
  • - hasła powinny stanowić odpowiednio długą kombinację małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych,
   - hasła powinny być regularnie zmieniane,
   - to samo hasło nie powinno być stosowane przez użytkownika w różnych serwisach i systemach.
 6. Należy uważnie czytać wyświetlane komunikaty i unikać ich pochopnego zatwierdzania.
 7. Nie wolno udostępniać nikomu swoich danych uwierzytelniających (loginów, haseł), w tym zapisywać ich w miejscach, do których dotrzeć mogą osoby nieuprawnione.
 8. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania do publicznych sieci Wi-Fi, w tym unikać korzystania z nich przy podawaniu danych uwierzytelniających (login, hasło).
 9. Przed zakończeniem pracy z komputerem należy zawsze wylogować się z danego serwisu lub systemu.
 10. Należy dbać w sposób odpowiedzialny o swoją prywatność:
- należy w sposób rozważny korzystać z portali społecznościowych,
- należy szczególnie chronić te dane, których ujawnienie może posłużyć do kradzieży tożsamości lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do środków i operacji finansowych.
Ostatnia aktualizacja:17-05-2022 Do góry