Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Narzędzia IT

Komunikaty xml dotyczące nettingu w papierach wartościowych:
 • z obszaru rozliczeń (struktury):
  • acmt.rqa.002.02 – Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego,
  • acmt.sta.002.02 – Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego,
  • camt.smt.001.03– Salda rozliczeń pieniężnych,
  • secl.001.001.02 – Potwierdzenie przyjęcia transakcji,
  • secl.002.001.02 – Potwierdzenie usunięcia transakcji,
  • secl.003.001.02 – Zestawienie zawartych transakcji,
  • secl.004.001.02 – Zestawienie pozycji rozliczeniowych,
  • secl.010.001.02 – Zestawienie zobowiązań rozrachunkowych,
  • sese.sts.002.02– Status instrukcji rozliczeniowej,
  • semt.ssf.001.02 – Raport przepływu papierów na dzień zawarcia transakcji.
 • z obszaru rozrachunku (struktury):
  • camt.smt.001.03 – Salda rozliczeń pieniężnych,
  • semt.smt.001.04 - Wyciąg z konta rozrachunkowego,
  • sese.sts.001.05 - Status instrukcji rozrachunku,
  • semt.nta.001.02- Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto,
  • semt.nta.002.02 -Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto.

 • Informacje o referencjach dot. nettingu wymienianych w komunikatach KDPW_CCP

  Informacja dotycząca przepływu komunikatów w procesie rozliczenia i rozrachunku przy użyciu nettingu i rozrachunku w częściach

  Deklaracja dystrybucji i odbierania komunikatów - Wzór nr 12

  KDPW_CCP przesyła uczestnikom informacje o statusie instrukcji rozliczeniowej zarówno za pośrednictwem komunikatu sese.sts.002.02, jak i komunikatów w standardzie ISO 20022 (secl.001.001.02 i secl.002.001.02). Wypełniając załączoną deklarację można dokonać wyboru (lub zmiany wyboru) i otrzymywać jeden rodzaj komunikatów statusowych.
Ostatnia aktualizacja:16-04-2019 Do góry