Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

W celu zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko kredytowe KDPW_CCP nakłada na uczestników obowiązek wnoszenia depozytów zabezpieczających. Wykorzystywany przez KDPW_CCP model kalkulacji depozytu zabezpieczającego pozwala na kwantyfikacje ryzyka wynikającego ze zmian wyceny wszystkich typów instrumentów będących przedmiotem rozliczeń.

Wymagany depozyt zabezpieczający jest równy wartości HVaR (VaR obliczany metodą scenariuszy historycznych) dla danego konta, przy zastosowaniu odpowiednich parametrów:
  • okres utrzymywania pozycji
  • poziom ufności
  • parametr wygaszania
  • liczba obserwacji historycznych (horyzont czasowy)
  • metoda wyznaczania stawek do scenariuszy VaR.

Wyliczanie wartości depozytów zabezpieczających (i innych ewentualnych miar ryzyka) odbywa się trzystopniowo:
  • generowanie scenariuszy na podstawie historycznych danych rynkowych,
  • wycena portfela przy użyciu scenariuszy historycznych,
  • analiza statystyczna – wyliczenie wartości odpowiadającej danemu kwantylowi.

Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo
(w tym konstrukcja krzywych dyskontowych i projekcyjnych)
określa
Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

 


Last modified: 13-11-2015 Go up