Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Fundusze, zasób celowy i jego alokacja

  1. Parametry wykorzystywane w obliczeniach wpłat do funduszu na wypadek niewypłacalności uczestnika rozliczającego.

OBRÓT ZORGANIZOWANY

  okres obserwacji1 parametr zabezpieczający
zmianę ekspozycji2
Fundusz Rozliczeniowy 60 1,25
Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BondSpot 60 1,5

OBRÓT NIEZORGANIZOWANY (OTC)

Fundusz Zabezpieczający OTC 60 1,59

1 o którym mowa w pkt I.4 oraz w pkt II, odpowiednio, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego OTC, będącego Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany);
2 o którym mowa w pkt I.4, odpowiednio, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu rozliczeniowego, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot, Załącznika nr 1 do Regulaminu funduszu zabezpieczającego OTC, będącego Załącznikiem nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany);
Data aktualizacji parametrów: 2021-11-30


  1. Wysokość środków poszczególnych funduszy, zasobu celowego i wynik alokacji środków zasobu celowego


 Tabela - Wysokość środków poszczególnych funduszy, zasobu celowego i wynik alokacji środków zasobu celowego *
Nie można wyświetlić tego składnika Web Part. Aby rozwiązać problem, otwórz tę stronę sieci Web w edytorze HTML zgodnym z programem Microsoft SharePoint Foundation, np. Microsoft SharePoint Designer. Jeżeli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z administratorem serwera sieci Web.


Identyfikator korelacji:95c3079b-f9fa-4a78-a70c-7766f768fbca
Aktualizacja wysokości środków zasobu celowego dokonywana jest raz w roku (chyba że następuje zmiana wysokości środków na skutek ich wykorzystania lub uzupełnienia tego zasobu do odpowiedniej wysokości – wówczas zmienione wartości są niezwłocznie publikowane w powyższej tabeli).
Zasady dotyczące wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy
Ostatnia aktualizacja:03-03-2022 Do góry